De grootste en leukste caviashow van Europa

Tentoonstellingsbepalingen

Tentoonstellingsbepalingen

Wij vragen u om onderstaande bepalingen goed door te nemen. Mocht u zich niet kunnen vinden in deze bepalingen, behoud de Tentoonstellingscommissie het recht om u als deelnemer te weigeren. Dit geldt voorafgaand aan ons evenement als ook op de dag van het evenement zelf.

Algemene bepalingen:

 • Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens het tentoonstellingsreglement van de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC). Elke inzender wordt geacht met de bepalingen in dat reglement op de hoogte te zijn. Deze tentoonstelling kan worden gezien als promotiedag, zo als de reglementen van de FB (KLN) deze voorschrijft.
 • De cavia’s worden gehuisvest in kooien, voorzien van houtkrullen en tussenwand. De cavia’s dienen een pleister van leukoplast met daarop het kooinummer op het linker oor te dragen.
 • Het is niet toegestaan de ingeschreven cavia’s tijdens de keuring of gedurende de openingstijden van de tentoonstelling uit te kooien en het gebouw te verlaten, tenzij de tentoonstellingscommissie anders besluit of u als vrijwilliger tijdens de keurdag aanwijst.
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per cavia. De catalogus is verplicht en kost € 3,50, één per gezin. Administratiekosten per inzender € 2,50. Bij absentie van één of meerdere cavia’s is men toch verplicht het inschrijfgeld te voldoen.
 • Het is niet toegestaan meegebrachte etenswaren en of drinken te nuttigen in de zalen tijdens de caviadag.
 • Het bestuur noch de tentoonstellingscommissie is aansprakelijk voor sterfte en/of verlies van dieren of andere goederen. Nimmer zal er aanspraak op schadevergoeding kunnen worden gedaan.
 • Alle uitvoerende werkzaamheden op een NCC show worden uitgevoerd door de tentoonstellingscommissie aangewezen personen.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de tentoonstellingscommissie namens het bestuur van de NCC.

Overige bepalingen:

 • U dient al uw dieren in schone, ruime en goedgeventileerde transportmiddelen te vervoeren. Dit geldt voor de ingeschreven showdieren, maar ook voor uw verkoop- en gereserveerde dieren.
 • U dient al uw dieren te voorzien van voeding (brok, hooi en/of groenvoer) EN water (dit kan middels een waterfles of waterbakje). Wij verzoeken u na afloop van de tentoonstelling eventueel bevestigingsmateriaal te verwijderen.
 • Verkoop van dieren zal vanuit tentoonstellingskooien geschieden, niet meer vanuit losse dozen/kisten/bakken. Voor uitleg, zie onder kopje “verkoopskooien”.
 • Mocht u zich niet kunnen vinden in deze bepalingen, behoud de Tentoonstellingscommissie het recht om u als deelnemer te weigeren. Dit geldt voorafgaand aan ons evenement als ook op de dag van het evenement zelf.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

Met uw inschrijving geeft u automatisch toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens voor de verwerking van uw inschrijfformulier en het verzenden van de nodige gegevens t.b.v. van de tentoonstelling. Uw adres- en contactgegevens worden niet verwerkt in onze catalogus, tenzij u deze zelf heeft verwerkt in uw advertentie. Met het betreden van de  tentoonstellingslocatie geeft u automatisch toestemming voor het maken van foto’s en/of videobeelden tijdens het evenement van onze organisatie en het gebruik hiervan op onze website, sociale media, flyers, posters en/of advertenties.

Nog geen NCC lid?

Omdat onze show een clubdag is, zal de rassenkeuring enkel voor de leden van de Nederlandse Caviafokkers Club zijn. Indien u nog geen lid bent van de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) bieden wij u de mogelijkheid om toch aan onze Caviadag deel te nemen. Tegen een vergoeding van 5 euro extra op het inschrijfgeld kunt u eenmalig deel nemen aan onze show. Uw dieren komen voor het gehele prijzenschema van de rassenkeuring in aanmerking. Bent u na deze deelname overtuigd om lid te worden van de NCC betaald u slecht 10 euro extra en bent u voor de rest van dat verenigingsjaar lid van onze vereniging. Let op: deze actie is eenmalig en u kunt dus niet aan iedere clubdag op deze wijze deelnemen. Deelnemen aan de knuffelkeuring is vrij voor leden en niet-leden, fokkers en liefhebbers, jong en oud.